Projekty a české sociální podnikání

„Máme pro Vás práci“ s podporou českého sociálního podnikání

www.mameprovaspraci.cz

Se spolupracující organizací ARX Invest a.s., se sídlem v Brně, jsme nabízeli 5 nových pracovních míst na pozici údržbáře/zahradníka. Přispíváme k rozvoji českého sociálního podnikání a místa byla obsazena osobami se zdravotním postižením. Ty,  s ohledem na svůj zdravotní stav, pracují na zkrácený pracovní úvazek. V současné době má zajištěnu práci celkově  cca 10 osob.

Členové cílové skupiny byli osloveni a vybráni za pomoci organizací a institucí, dlouhodobě pracujícími se schizofreniky. Vlastní profesní přípravu a realizaci školení  uskutečnil žadatel projektu – Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, Brno, dlouhodobě působící v oblasti vzdělávání handicapované mládeže. Všechny organizace mají sídla v Brně a podporují naše české sociální podnikání.

Aktivity projektu, do kterých byli přímo zapojeni členové cílové skupiny, se realizovaly v objektu spolupracující organizace ARX Invest, a.s. Bylo tady zřízeno detašované výukové pracoviště žadatele. A osoby se zdravotním postižením zde vykonávaly své zaměstnání v péči o tento areál.  Tento model byl zvolen s ohledem na jejich potřeby, s důležitostí vytvoření stabilního a klidného prostředí bez rušivých elementů.. Pracoviště byla vybavena základními pomůckami pro školení cílové skupiny schizofreniků.

Obsahem projektu byla podpora českého sociálního podnikání, oslovení a výběr členů cílové skupiny. Následovala  jejich profesní příprava a zajištění zaměstnání u spolupracující organizace. Po celou dobu projektu jim byla poskytována odborná individuální pomoc.

Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života díky českému sociálnímu podnikání

www.schizofrenici.cz

Konference probíhala v rámci projektu „Zdravý kraj“, ve spolupráci s Komorou sociálních podniků, PSYCHIART-INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s., Úřadem práce České republiky – krajská pobočka v Brně, SDRUŽENÍM PRÁH – poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem osob s duševním onemocněním a podporou českého sociálního podnikání.

Účastníci se kromě jiného věnovali možnostem zapojení lidí s duševním onemocněním do pracovního procesu – prostřednictvím podpory (zakázek) veřejné správy. Součástí bylo i vydání brožury k této problematice, určené pro odbornou i laickou veřejnost. Publikace bude distribuována do všech obcí Jihomoravského kraje.
Konference měla  na dvě části: dopoledne se v plénu uskutečnily odborné přednášky, odpoledne probíhala v pracovních skupinách moderovaná diskuse na téma začleňování.

Další konference se uskuteční   v Hodoníně a Znojmě.

 

Komentáře jsou uzavřeny.