Neziskové aktivity

Nadační fond VRANOV

www.nfvranov.cz

Posláním a účelem Nadačního fondu VRANOV je:

 1. Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí
 2. Podpora vzdělávání a rozvoje péče o děti se zdravotním postižením
 3. Podpora rozvoje a péče o děti z dětských domovů
 4. Publikační činnost
 5. Pořádání diskusních fór k profilaci názorů na různé problematiky a jejich prezentace
 6. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou lidských práv a svobod
 7. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou životního prostředí
 8. Podpora akcí, vzdělávacích a osvětových programů směřujících k ochraně a respektování lidských práv
 9. Podpora organizací zabývajících se propagací a realizací spolupráce mezinárodních organizací a spolků zaměřených na podporu mezinárodně kulturních, vzdělávacích a sportovních výměn a poskytování stipendií pro studium v zahraničí i v tuzemsku

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

www.psli.cz

Obecně prospěšná společnost „Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.“ byla založena na konci roku 2011 a věnuje se více než 700 leté historii rodu Lichtenštějnů na Moravě a v České republice.

Chce navázat na vliv rodu Lichtenštejnů na kulturní, společenské, ekonomické a historické hodnoty, které na Jižní Moravě rod Lichtenštejnů od roku 1249 budoval a jejichž odkaz nám zde zanechal.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:

 1. Rozvoj přeshraničního regionu (Jižní Morava – Dolní Rakousko) – budování dlouhodobých přeshraničních struktur a platforem vzájemné spolupráce s důrazem na společnou historii spojenou s rodem Lichtenštejnů, prezentování turistické nabídky ČR a Rakouska, sociální sbližování obyvatel příhraniční a posilování sociální integrace.
 2. Marketing cestovního ruchu – tvorba inovativních produktů v cestovním ruchu, rozšíření a zkvalitnění aktivit v kulturním cestovním ruchu, rozvoz společných destinací a destinačního managementu, společný marketing příhraničních regionů, rozvoj a podpora společných turistických sítí a turistických nabídek.
 3. Podpora spolupráce s Lichtenštejnským knížectvím – podpora spolupráce krajů, měst a obcí, hospodářských komor, podniků a podnikatelů České republiky s Lichtenštejnským knížectvím.
 4. Výzkum v oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a životního prostředí ve vazbě na aktivity rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.
 5. Vzdělávání dětí a dospělých v oboru zejména historie a současné rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.
 6. Provozování muzea, pořádání výstav, kulturních společenských, sportovních a podobných akcí s vazbou na historii a současnost rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví.

HCLi o.p.s.

www.hcli.cz

Obecně prospěšná společnost „HCLi o.p.s.“ byla založena na konci roku 2011. Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti HCLi o.p.s. je podpora a práce s ohroženou mládeží a mladými dospělými.

Především se chceme zaměřit na mládež ohroženou sociálně patologickými jevy a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení.

Podílí na výběru a přípravě klientů – osob znevýhodněných na trhu práce – dalších neziskových organizací, tak aby byly připraveni na zaměstnání a začleněni do pracovního a společenského života.

Zaměstnanci společnosti HCLi o.p.s. se podílí na strategickém plánování budoucího vývoje společnosti.

Společnost HCLi o.p.s. spolupracuje s lokálními a regionálními neziskovými organizacemi a pořádá vzdělávací a osvětové akce pro místní komunitu.

Společnost HCLi o.p.s. dodržuje principy trvale udržitelného rozvoje a podporovat ekologické aktivity v regionu.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a obecně prospěšnou společností Po stopách Lichtenštejnů se zaměřuje na produkci i prodej knih věnovaných historii, umění, politologii a mezinárodním vztahům.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:

 1. podpora práce s ohroženou mládeží a mladými dospělými ( zejména se zaměřením na mládež ohroženou sociálně patologickými jevy a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení
  rozvoj středoevropského regionu
 2. budování dlouhodobých vztahů v příhraničí a posilování sociální integrace
 3. podpora spolupráce s Lichtenštejnským knížectvím
 4. výzkum v ekonomické, historické a sociální oblasti
 5. vzdělávání dětí a dospělých
 6. provozování muzea, pořádání výstav, kulturních, společenských, sportovních a obdobných akcí, pořádání diskuzních fór
 7. podpora akcí a organizací se zaměřením na lidská práva a rozvoj osobnosti
 8. publikační činnost
 9. ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Komentáře jsou uzavřeny.