25. 1. 2017 – Zajímavosti z historie pěstování hlívy

Jelikož se sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. zabývá především pěstováním hlívy ústřičné, připravili jsme si pro vás článek o tom, jak to bylo dříve s pěstováním této chutné houby a jak to je nyní u nás.

Nejdelší tradice pěstování jedlých hub rostoucích na dřevě pochází z Japonska a Číny. Již v roce 199 n.l. se objevil houževnatec jedlý, známý jako shiitake.

Počátky produkce hlívy ústřičné jsou spjaty s rokem 1917 díky německému badateli Falckovi. Po I. světové válce ustalo v Evropě pěstování této houby. Následně byly na počátku 60. let minulého století v Japonsku rozpracovávány postupy šlechtění této houby. Produkční pěstování hlívy ústřičné přišlo i do Evropy (do Maďarska). V bývalém Československu začali pěstitelé experimentovat s hlívou ústřičnou na přelomu 60 a 70 let. Americký badatel BLOCK položil v roce 1958 základ pro rozvoj intenzivního způsobu produkce hlívy ústřičné. Tento pěstební postup umožňuje i více sklizní do roka. Takto se hlíva ústřičná pěstovala například v bývalém Československu, Maďarsku a v bývalé NDR a NSR, Švýcarsku, Itálii a Holandsku. U nás intenzivní pěstování hlívy ústřičné bylo zahájeno v roce 1973 v JZD Liptál na Vsetínsku. Další pěstírna vznikla v JZD Sokolovo Bohdalice v Kojátkách v okrese Vyškov. Tehdy také probíhal vědecký výzkum zaměřený na produkci jedlých hub. V první polovině 70. let byly zveřejněny údaje o fyziologických vlastnostech hlívy ústřičné a byla prokázána schopnost hlívy ústřičné poutat vzdušný dusík.

A v roce 2013 byl založen sociální podnik HLÍVENKA s.r.o., která pěstuje hlívu intenzivním principem na dřevěné drti. Potom tato čistá a voňavá hlíva ústřičná putuje ke svým zákazníkům v Brně a nejbližším okolí. Ať jim i nadále chutná. A nejen jim, ale i těm budoucím … Podrobnější informace k historii pěstování této houby naleznou zájemci na stránkách www.hlivenka.cz.

Kontaktní osoba/autor: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP