11. 1. 2017 – Udělení certifikátu

                 

BRNO – Ve čtvrtek 8. 12. 2016 byl sociálnímu podniku HLÍVENKA  s.r.o. udělen Certifikát o zdravotní  bezpečnosti na výrobek hlíva ústřičná sušená v kapslích. Certifikát podává informace o tom, že tento výrobek není škodlivý pro naše zdraví. 

Sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. získal 8. prosince 2016 od Státního zdravotního ústavu Certifikát o zdravotní bezpečnosti svého produktu – hlívy ústřičné – sušené v kapslích. Výrobek byl kladně posouzen a vyšetřen akreditovanými laboratořemi výše zmíněného ústavu. Výrobek je v souladu se závaznými předpisy, především se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů, a také s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 225/2008 Sb., která stanovuje požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Dále výrobek splňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 11/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům i nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Hlíva v kapslích odpovídá také požadavkům nařízení komise Evropského společenství č. 1170/2009, které uvádí seznam vitamínů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin a rovněž splňuje nařízení komise Evropského společenství č. 1881/2006 stanovující maximální hodnoty určitých kontaminantů.

Splnění těchto norem nám dokazuje, že si hlívu ústřičnou v této formě můžeme bez obav dát a posílit si tak imunitu.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

16. 12. 2016 – Den otevřených dveří F. D. Roosevelta

BRNO – V pátek 16. 12. 2016 proběhl na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci, v rámci kterého měli návštěvníci možnost seznámit se s provozem školy i s výrobky žáků tohoto školního zařízení. Produkty žáků bylo možno zakoupit na prodejní výstavě, která probíhala v rámci této akce.

Sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. se zúčastnil 16. 12. 2016 dne otevřených dveří na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci, jehož součástí byla vánoční prodejní výstava a pásmo workshopů v dílnách odborného výcviku. Na této výstavě byly vidět výrobky zdejších žáků, které šly rychle na odbyt. HLÍVENKA s.r.o. zde prodávala hlívu ústřičnou – ve všech formách – tedy i sušenou, sušenou drcenou a kapslovanou. K mání byl i hlívový guláš.  Akce posílí spolupráci školy se sociálními podniky, které napomáhají těmto dětem při získávání potřebné praxe a následně v jejich začlenění do pracovního i společenského života. Návštěvníci si prohlédli zrekonstruované prostory školy s jejími učebnami a chráněnými dílnami, ve kterých se studenti jednotlivých oborů prakticky vzdělávají.

Škola má kapacitu 250 žáků a vyučuje v ní 55 pedagogů, kteří se podílejí na organizaci 20 vzdělávacích oborů. Na současné adrese se škola nachází sice jen od roku 2007, ale má již více než  padesátiletou tradici. Škola se v současnosti nachází na adrese Křižíkova 11 v Brně.

Kontaktní osoba:  Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

29. 11. 2016 – Cena hejtmana Jihomoravského kraje

                                                                 

BRNO – Dne 29. listopadu 2016 se uskutečnilo v rámci IV. ročníku
konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“ v Brně vyhlášení výsledků soutěže Cena za společenskou odpovědnost.

Pro rok 2016 byl vyhlášen 2. ročník soutěže s názvem Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž byla vypsána v kategorii podnikatelské subjekty a v kategorii veřejného sektoru. V kategorii podnikatelských subjektů se na prvním místě umístil sociální podnik  HLÍVENKA s.r.o. (v podkategorii do 50 zaměstnanců), dále firma Advantage Consulting, s.r.o. (v podkategorii do 250 zaměstnanců) a Teplárny Brno, a.s. Druhé místo obsadila firma ANETE spol. s r.o. (v podkategorii do 50 zaměstnanců) a sociální podnik SIMEVA s.r.o. (v podkategorii do 250 zaměstnanců). Na třetím místě se umístila firma AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. (v podkategorii do 50 zaměstnanců) a firma VAŠSTAV, s.r.o. (v podkategorii do 250 zaměstnanců).

V kategorii organizací veřejného sektoru zvítězily instituce AIDED z.s. (v podkategorii do 50 zaměstnanců) a Střední škola Brno, Charbulova, p.o. (v podkategorii nad 50 zaměstnanců). Druhé místo v této kategorii získaly tyto organizace: v podkategorii do 50 zaměstnanců Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Brno, p.o. a v podkategorii nad 50 zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. Třetí místo obsadilo Středisko volného času Znojmo, p.o. (v podkategorii do 50 zaměstnanců) a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. (v podkategorii nad
50 zaměstnanců). V rámci organizací veřejného sektoru soutěžily i obce. V této kategorii byla vypsána podkategorie obcí s rozšířenou působností. Zde obsadilo první místo MĚSTO BOSKOVICE a na druhém místě skončilo MĚSTO BLANSKO. V podkategorii ostatní obce zvítězila Obec Rudka a druhé místo získala Obec Zbraslav. Ceny převzali  představitelé oceněných firem a organizací od hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka na slavnostním večeru 29. listopadu 2016, který proběhl v rámci IV. ročníku konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“ v Brně.

Hlavním účelem soutěže je veřejně ocenit píli organizací, které se aktivně zabývají společenskou odpovědností nad rámec svých zákonných povinností. Soutěž je vypsána jak pro organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí atd. Přihlásit se bylo možné od ledna do konce srpna 2016. Tuto soutěž, do které se letos registrovalo 23 organizací, zrealizoval Jihomoravský kraj za spolupráce Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje a Rady kvality ČR.

Více informací o soutěži (včetně fotogalerie) lze získat na webových stránkách Jihomoravského kraje: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP