11.7.2017 – Napsali o nás – Městská část Brno-Jundrov

Ve Zpravodaji Městské části Brno-Jundrov (ROČNÍK 27/Č.3/2017) napsala paní Ivana Fajnorová, starostka Městské části Brno-Jundrov článek o práci našich zaměstnanců ze Sociálního podniku SIMEVA s.r.o. na zakázce údržby veřejné zeleně.

Paní starostce Ivaně Fajnorové, všem zastupitelům Městské části Brno-Jundrov a pracovníků Úřadu městské části Brno-Jundrov, moc děkujeme za podporu a trpělivost s prací našich zaměstnanců.

Marek Juha

11.4.2017 – Jarní výstavy v aule Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

BRNO – V úterý 11. 4. 2017 proběhla na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci Jarní výstava v Brně. Jedním z hlavních cílů bylo posílení partnerských vztahů.

V úterý 11. 4. 2017 se sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. zúčastnil prodejní Jarní výstavy v aule Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizace. Na této akci se sešli klíčoví partneři této školy, u kterých v budoucnu mohou najít studenti školy pracovní uplatnění. Jedná se především o sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. a TyfloCentrum Brno, o.p.s. HLÍVENKA s.r.o. zde prodávala svoje houby, produkty z nich a byliny. TyfloCentrum Brno, o.p.s. mělo na svém stánku keramické výrobky, které byly rovněž k zakoupení. K vidění i k mání byly i výtvory a výpěstky studentů této střední školy. Bylo možno si prohlédnout i pořídit různé velikonoční dekorace. Ty, co pocházely od zkušených tvůrců, sloužily pro zdejší studenty jako inspirace pro jejich budoucí tvorbu. Škola se nachází v moderní budově, která výborně splňuje funkční i estetická kritéria.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

Prodejní Jarní výstava na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

BRNO – V úterý 11. 4. 2017 se uskuteční prodejní Jarní výstava na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci.  

Sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. se zúčastní 11. 4. 2017 Jarní výstavy na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci, kde bude mít svůj stánek, na kterém zájemci mohou zakoupit hlívu ústřičnou, produkty z ní a některé další druhy hub. Na této výstavě budou k vidění i ke koupi výrobky zdejších studentů. Zájemci si tam mohou také pořídit hrnkové rostliny, sazenice zeleniny a květin a jarní dekorace. Akce si klade za cíl posílit spolupráci školy se sociálními podniky, které podporují tyto studenty při získávání potřebné praxe a následně v jejich začlenění do pracovního i společenského života.

Ve škole studuje kolem 250 žáků a vyučuje v ní 55 pedagogů, kteří organizují 20 vzdělávacích oborů. V Brně na Křižíkově 11 se škola nachází sice jen od roku 2007, ale těží z více než padesátileté tradice.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

Nový Objednávkový systém produktů společností „… a máme pro Vás práci“

Vážení,

připravili jsme pro Vás nový objednávkový systém pro naše čerstvé houby a další produkty našich společností „… a máme pro Vás práci“

V brzké době také budeme přicházet s nabídkou dalších, především potravinářských produktů chráněných dílen a sociálních podniků.

Nákupem všech produktů podpoříte vytváření a udržení pracovních míst pro osoby zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné.

Těšíme se na Vaše objednávky na http://www.obchod.mpvp.cz/ 

Marek Juha