16. 12. 2016 – Den otevřených dveří F. D. Roosevelta

BRNO – V pátek 16. 12. 2016 proběhl na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci, v rámci kterého měli návštěvníci možnost seznámit se s provozem školy i s výrobky žáků tohoto školního zařízení. Produkty žáků bylo možno zakoupit na prodejní výstavě, která probíhala v rámci této akce.

Sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. se zúčastnil 16. 12. 2016 dne otevřených dveří na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci, jehož součástí byla vánoční prodejní výstava a pásmo workshopů v dílnách odborného výcviku. Na této výstavě byly vidět výrobky zdejších žáků, které šly rychle na odbyt. HLÍVENKA s.r.o. zde prodávala hlívu ústřičnou – ve všech formách – tedy i sušenou, sušenou drcenou a kapslovanou. K mání byl i hlívový guláš.  Akce posílí spolupráci školy se sociálními podniky, které napomáhají těmto dětem při získávání potřebné praxe a následně v jejich začlenění do pracovního i společenského života. Návštěvníci si prohlédli zrekonstruované prostory školy s jejími učebnami a chráněnými dílnami, ve kterých se studenti jednotlivých oborů prakticky vzdělávají.

Škola má kapacitu 250 žáků a vyučuje v ní 55 pedagogů, kteří se podílejí na organizaci 20 vzdělávacích oborů. Na současné adrese se škola nachází sice jen od roku 2007, ale má již více než  padesátiletou tradici. Škola se v současnosti nachází na adrese Křižíkova 11 v Brně.

Kontaktní osoba:  Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.