11.4.2017 – Jarní výstavy v aule Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

BRNO – V úterý 11. 4. 2017 proběhla na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizaci Jarní výstava v Brně. Jedním z hlavních cílů bylo posílení partnerských vztahů.

V úterý 11. 4. 2017 se sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. zúčastnil prodejní Jarní výstavy v aule Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvkové organizace. Na této akci se sešli klíčoví partneři této školy, u kterých v budoucnu mohou najít studenti školy pracovní uplatnění. Jedná se především o sociální podnik HLÍVENKA s.r.o. a TyfloCentrum Brno, o.p.s. HLÍVENKA s.r.o. zde prodávala svoje houby, produkty z nich a byliny. TyfloCentrum Brno, o.p.s. mělo na svém stánku keramické výrobky, které byly rovněž k zakoupení. K vidění i k mání byly i výtvory a výpěstky studentů této střední školy. Bylo možno si prohlédnout i pořídit různé velikonoční dekorace. Ty, co pocházely od zkušených tvůrců, sloužily pro zdejší studenty jako inspirace pro jejich budoucí tvorbu. Škola se nachází v moderní budově, která výborně splňuje funkční i estetická kritéria.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pešta, redaktor MPVP

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.